امسال هیچ فعالیت هالووینی بهتر از ماراتن فیلم ترسناک وجود ندارد. همه ما در داخل همکاری کرده ایم و برای روحیه بخشیدن به برخی از سرگرمی های فصلی نیاز داریم. اما بیایید صادق باشیم – سال 2020 به اندازه کافی ترسناک بوده است. برای کسانی که فقط با خواندن اخبار سهم خود را از spook ها به دست می آورند ، در اینجا مجموعه ای از فیلم های ترسناک است که باعث خنده بیشتر از فریاد می شود.

مطلب پیشنهادی  فیلم کوتاه جدید مارتین اسکورسیزی درباره زندگی در قرنطینه را تماشا کنید

این فیلم های کمپین قرار بود ترسناک باشند ، اما در نهایت به طور ناخواسته خنده آور بودند. چه جلوه های ویژه بد باشد و چه بازی های فوق العاده ، این فیلم های “ترسناک” حتما لبخند را بر لب خواهند زد.

گالری – بهترین پوسترهای فیلم ترسناک در همه زمان ها: