فیلمی که براساس مجموعه بازی های محبوب ساخته شده است ، به صورت تیراندازی انجام شده است. ادامه خواندن

مطلب پیشنهادی  ‘Borat 2’ فقط در کار نیست - قبلاً شات شده است