اکنون “SNL” مخفف “Night Distancing Night Live” است.

ادامه مطلب …

مطلب پیشنهادی  Ex جو عجیب و غریب Tiger King تحت زندان قرنطینه COVID-19 در زندان است