هالوین بزوددی میرسه. و البته ، فصل تماشای های ترسناک است. اما اگر امسال می خواهید تجربه ترسناک خود را بیشتر کنید ، بازدید از یکی از این مکان های را در نظر بگیرید. از هتل های خالی از سکنه گرفته تا جنگل های خزنده ، چیزی برای همه وجود دارد. تعجب خواهید کرد که چگونه بسیاری از سایت های با مشخصات بالا در غیر مشکوک ترین محله ها یافت می شوند.

مطلب پیشنهادی  آیا عروسک واقعی Annabelle واقعی از موزه فرار کرد؟

در اینجا 10 مکان نمایشی از فیلم ترسناک وجود دارد که می توانید در زندگی واقعی از آنها بازدید کنید.

گالری – بهترین پوسترهای فیلم ترسناک در همه زمان ها: